Gdzie zbudować sypialnię?

Trochę a może bardzo inaczej na temat seksu. Podejście naturalne rozumowe – także dla niewierzących. I to co chrześcijaństwo dodaje istotnego.
Konferencja wygłoszona przez o. Adama Szustaka w Warszawie (22 V 2014) w ramach cyklu „Sympatia, miłość, małżeństwo”. Czytaj dalej