Pomoc kuchenna i wędkarze

Akademickie rekolekcje wielkopostne wygłoszone w bazylice oo. Dominikanów w Krakowie w dniach 15-18 marca 2009 roku. Były to tzw. rekolekcje stanowe, czyli osobno dla pań i panów. Kazania były głoszone na wspólnych mszach, natomiast konferencje tylko dla panów. Konferencja z poniedziałku niestety nie nagrała się. Czytaj dalej